Novinky

Pravidla kontroly bytů pronajímatelem: Co je povoleno a co není?

Pronájem bytu je spojen s řadou práv a povinností jak pro pronajímatele, tak pro nájemníka. Jednou z otázek, která často vyvolává diskuse, je právo pronajímatele na kontrolu a prohlídku bytu. 

Zde jsou důležité informace o tom, co smí a co nesmí pronajímatel dělat podle platných zákonů a obvyklých postupů.

  • Právo na prohlídky bytu

Podle českého zákoníku má pronajímatel právo na pravidelné prohlídky bytu, ale je důležité, aby tyto prohlídky nebyly příliš časté a nezasahovaly do soukromí nájemníka. Obvykle se prohlídky provádějí čtyřikrát do roka, avšak frekvence by měla být přiměřená. Je rovněž důležité, aby pronajímatel respektoval soukromí nájemníka a jeho právo na klidné bydlení.

  • Oznámení prohlídky

Pronajímatel by měl vždy předem oznámit návštěvu bytu v přiměřené době. Přesná délka předchozího upozornění není zákonem stanovena, ale doporučuje se, aby to bylo alespoň několik dní předem. To může být provedeno prostřednictvím SMS, e-mailu nebo telefonátu. Nájemník nemusí souhlas s prohlídkou vyjádřit, ale je důležité, aby pronajímatel respektoval jeho soukromí a domluvil se s ním na vhodném čase pro prohlídku.

  • Důvody pro kontrolu

Pronajímatel má právo vstoupit do bytu, pokud k tomu má oprávněný důvod. To může zahrnovat kontrolu stavu bytu, provádění oprav, či zajištění bezpečnosti nemovitosti. V případě nouze, jako je například požár, může pronajímatel vstoupit do bytu i bez předchozího upozornění.

  • Sleva z nájmu a frekvence kontrol

Příliš časté návštěvy pronajímatele mohou být pro nájemníka obtěžující. Pokud je nájemce obtěžován častými kontrolami, má právo žádat o slevu z nájmu. Proto je důležité, aby se pronajímatel a nájemce předem dohodli na frekvenci kontrol v nájemní smlouvě. Doporučuje se četnost kontrol stanovit na čtyři prohlídky ročně.

  • Důvody pro vstup do bytu nájemníka

Pronajímatel může vstoupit do bytu, pokud je nájemník delší dobu nepřítomen a neposkytl žádné způsoby, jak zajistit vstup do nemovitosti. Toto právo se vztahuje zejména na situace, kdy je nájemník delší dobu mimo byt, aniž by oznámil svou nepřítomnost.

 

Závěr

Respektování práv a povinností jak pronajímatele, tak nájemníka, je klíčové pro harmonický vztah v rámci pronájmu bytu. Dohodnutí se na pravidlech pro kontrolu a prohlídku bytu v nájemní smlouvě a dodržování těchto dohod může předejít možným sporům a konfliktům mezi oběma stranami.

 

 

 

 

Element Realty

Jsme realitní kancelář v centru Hradce Králové. Nabízíme kompletní realitní služby včetně dlouhodobé správy nemovitostí.

 

  Malé náměstí 4/19, Hradec Králové
  info@elementry.cz
  +420 604 962 588